Künye Bilgileri

  1. Sahibi

    :
    • KOGA Kocaeli Gazetecilik Matbaacılık Tic. A.Ş. adına,
    • Recep Haldız
  2. Genel Yayın Yönetmeni

    :Adem Turgut
  3. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

    :Cemalettin Öztürk
  4. Editör

    :Furkan Yardımsever
  5. Muhabirler

    :
    • Çiğdem Armağan
    • Kerim Yavuz
    • Muharrem Şenol
    • Murat Yoldaş
    • Süriye Çatak Tek
  6. Reklam Müdürü

    :Didem Köseoğlu
  7. Hukuk Danışmanı

    :Av. Ezgi Akaç
  8. Yazılım

    :Daktilo V 1.9 - ProDESTEK